top of page
Kniha DD.JPG

Cena: 264 ,- Kč (10.6 €)

Demagogie a demokracie

Co je demagogie?

Někdy je snadné demagoga odhalit. Dostává se k moci tím, že se podbízí, využívá předsudků a má potřebné charisma. Nicméně, jak vysvětluje profesorka Patricia Roberts-Miller, demagog je každý, kdo redukuje veškeré otázky na "my" versus "oni".

Proč je demagogie nebezpečná?
Demagogie představuje pro demokracii největší hrozbu. Rozkládá racionální diskusi, takže inteligentní správa věcí veřejných postupně přestává fungovat. Myšlenka, že "nám" se to nikdy nemůže stát, že pouze "oni" za vše můžou, je stejně tak nebezpečná.

Jak ji můžeme zastavit?

Demagogové se chovají předvídatelně v tom, co říkají a jaké kroky podnikají, aby získali moc. Zásadní je demagogii odolávat, jakmile ji rozpoznáte - a stále si uvědomovat, kam může vést.

 

"Text je přístupný, přítom hluboký, aktuální i nadčasový a naprosto nepostradatelný."

Ryan Skinnell, Univerzita San José

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Roberts-Miller

DEMAGOGIE A DEMOKRACIE

Poprvné publikování ve Spojených státech pod názvem:

DEMAGOGUERY AND DEMOCRACY

Copyright 2017 by Patricia Roberts-Miller. All rights reserved. Published by arrangement with Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing Company, Inc., New York, on behalf of the Experiment, LLC.

Obálka grafická úprava Sarah Smith.

Všechna práva vyhrazena. S výjimkou krátkých citací textu v novinách, časopisech, rozhlasu, televizi nebo online recenzí, žádná část této knížky nesmí být reprodukována, distribuována nebo šířena v žádné formě a žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, nahrávek nebo ukládání informací na paměťová média, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.

Překlad: Martin Paur, PhD

Recenzenti:

Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Nakladatel: PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. - Hanex

Sazba: Mgr. Miloš Lášek

Tisk: Tiskárna fronte s.r.o., www.fronte.cz

Vydání první, 2019

ISBN: 978-80-85-783-61-2

Video z přednáškového turné Patricie Roberts-Miller "Demagogie a demokracie"

Doslov ke knize

Recenze Ryan Skinnell

Lidovky.JPG

Rozhovor pro Lidové noviny s profesorkou Patriciou Roberts-Miller

cbdb
databazeknih.JPG
bottom of page